Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Liêm Hải

Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Dấu * là phần không được để trống